Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tăng cường phòng dịch Covid-19 trong chuẩn bị bầu cử
04/05/2021 21:12
(HanoiTV) - Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5 đang vào giai đoạn nước rút và cũng là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội. Chính vì vậy, để đảm bảo triển khai đúng tiến độ, đúng luật định, kế hoạch công tác bầu cử, Ủy ban Bầu cử các quận, huyện đã chủ động, linh hoạt công tác tổ chức, gắn với tăng cường các biện pháp phòng dịch.