Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tăng sản lượng sản phẩm rau hữu cơ an toàn tại Hà Nội
12/12/2016 14:53
(HanoiTV) - Những sản phẩm rau hữu cơ thường được tổ chức sản xuất theo quy trình, điều kiện nghiêm ngặt. Với những nông sản hữu cơ, việc sản xuất phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt về nguồn nước tưới, nguồn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Đây cũng là hướng đi mà nhiều cơ sở, khu vực sản xuất rau hữu cơ tại Hà Nội đang nỗ lực thực hiện.