Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động Quốc hội
11/04/2021 20:15
(HanoiTV) - Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội có hiệu lực kể từ mùng 1/1/2021, số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được tăng lên ít nhất là 40% tổng số đại biểu. Nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ có ít nhất 200/500 đại biểu Quốc hội sẽ là đại biểu chuyên trách. Tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách là xu hướng tất yếu và đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động của Quốc hội đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn.