Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động Quốc hội
12/04/2021 08:35
(HanoiTV) - Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội có hiệu lực từ 1/1/2021, số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách được tăng lên ít nhất 40% tổng số đại biểu. Như vậy, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ có khoảng trên 200 trong tổng số 500 ĐBQH sẽ là đại biểu chuyên trách, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách là xu hướng tất yếu và đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động của Quốc hội đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn.