Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tạo bước đột phá mới trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực
30/06/2022 19:27
(HanoiTV) - Ngày 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì và phát biểu chỉ đạo.