Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ định danh điện tử cho công dân
21/05/2022 12:59
(HanoiTV) - Thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030, công an quận Hai Bà Trưng đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời tổ chức triển khai hiệu quả với tinh thần tạo mọi thuận lợi đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.