Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Tập trung nguồn lực thực hiện các chính sách BHXH
19/07/2022 11:15
Với những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động sự hỗ trợ hợp tác hiệu quả của các tổ chức quốc tế, hệ thống chính sách pháp luật về BHXH không ngừng được bổ sung hoàn thiện ngày càng phù hợp hơn với thực tế. Làm thế nào để chính sách đi vào cuộc sống và thực hiện các mục tiêu đặt ra là cuộc trò chuyện, phân tích bởi các vị khách tham gia trong chương trình.