Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thạch Thất cán đích huyện nông thôn mới
16/04/2021 07:40
(HanoiTV) – Nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thất đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này, quyết tâm thực hiện thành công chủ trương xây dựng nông thôn mới của Trung ương và thành phố.