Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thách thức với giáo viên khi dạy môn tích hợp
13/05/2021 15:36
(HanoiTV) - Theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, bậc THCS, môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học là riêng biệt. Nhưng kể từ năm học tới, các môn học này sẽ tích hợp thành hai môn chính gồm: Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lý. Lần đầu xuất hiện trong chương trình giáo dục phổ thông, môn học này đang đặt ra cho các địa phương bài toán mới về chuẩn bị đội ngũ giáo viên khi đa phần các thầy cô hiện nay đang được đào tạo và giảng dạy đơn môn.