Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tháng cao điểm vì người nghèo 2021
17/10/2021 07:38
(HanoiTV) - Hôm nay ngày 17/10, ngày quốc tế xóa nghèo và cũng là mở đầu tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội. Từ ngày 17/10 đến 18/11/2021 huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ vì người nghèo. MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã nỗ lực hỗ trợ người nghèo an cư và trao sinh kế góp phần cùng thành phố hướng tới mục tiêu Hà Nội không còn hộ nghèo.