Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thanh Hóa: Tạm dừng tổ chức lễ hội đền Hàn Sơn
11/07/2021 13:06
(HanoiTV) - Theo thông lệ, từ ngày 10 đến 21/7 sẽ diễn ra lễ hội Hàn Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm nay dịch Covid19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên hoạt động này tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa) vừa quyết định tạm dừng hoạt động đón tiếp và thực hành tâm linh, tín ngưỡng, tham quan tại các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tín ngưỡng đền Hàn Sơn, đền Cô Bơ (xã Hà Sơn) và đền Cây Thị (xã Hà Ngọc) từ ngày 10/7 (tức ngày 1/6 âm lịch) cho đến khi có thông báo mới.

Theo thông lệ, từ ngày 10 đến 21/7 (tức ngày 1/6 đến 12/6 âm lịch) sẽ diễn ra lễ hội Hàn Sơn tại cụm di tích văn hóa đền Cây Thị, đền Hàn Sơn và đền Cô Bơ trên địa bàn xã Hà Ngọc và xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp thu chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở giao ban với cấp ủy, chính quyền xã Hà Sơn cùng các ngành, đơn vị liên quan, thảo luận, đánh giá các nguy cơ, nhằm chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hà Trung thống nhất tạm dừng hoạt động đón tiếp và thực hành tâm linh, tín ngưỡng, tham quan tại các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tín ngưỡng đền Hàn Sơn, đền Cô Bơ (xã Hà Sơn) và đền Cây Thị (xã Hà Ngọc) từ ngày 10/7 (tức ngày 1/6 âm lịch) cho đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo huyện Hà Trung giao Chủ tịch UBND các xã Hà Sơn, xã Hà Ngọc tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách theo quy định; Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể thao và Du lịch huyện phối hợp các địa phương kịp thời thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Từ khóa: Lễ hội đền Hàn SơnHàn Sơn Thanh HóaĐền Cô BơĐền Hàn Sơn Hà Trung