Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thanh niên Thủ đô ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
21/11/2021 07:34
(HanoiTV) – Trước bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ bùng nổ toàn diện, tác động nhanh tới mọi mặt đời sống xã hội, tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội với vai trò tiên phong dẫn dắt, định hướng cho đoàn thanh niên, đã triển khai nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa chương trình số 07 của Thành ủy Hà Nội khóa 17.