Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Thanh Oai nỗ lực chuyển đổi nông nghiệp sinh thái
15/08/2022 21:56
(HanoiTV) - Trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, huyện Thanh Oai được xác định là hành lang xanh của Thành phố Hà Nội, với tính chất cơ bản là nông nghiệp sinh thái kết hợp các làng nghề và cụm đổi mới gắn liền với phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch, bảo vệ giá trị cảnh quan, môi trường sinh thái chất lượng cao, phát triển kinh tế tổng hợp. Để thực hiện được mục tiêu này, địa phương đang nỗ lực theo đuổi tiến trình chuyển đổi nông nghiệp sinh thái.