Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Thanh Oai phấn đấu có 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” vào năm 2022
19/01/2022 17:59
(HanoiTV) - Năm 2022, Thanh Oai phấn đấu có 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 84,7% làng, cơ quan đạt danh hiệu văn hóa… từng bước nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhân dân.

Năm 2021, toàn huyện có 51.353/57.059 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 90%. 115/129 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt 89,1%, tăng 1,7% so với năm 2020. 08 cơ quan đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, nâng tổng số tỷ lệ cơ quan đạt chuẩn văn hóa trong toàn huyện là 77,3%, tăng 7,2% so với năm 2020. 03 đơn vị đủ điều kiện đề nghị UBND Thành phố công nhận giai đoạn 5 năm (2017-2021). 01 làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa kiểu mẫu”, nâng tổng số Làng văn hóa kiểu mẫu lên 04 làng. 03 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, nâng tổng số lên 14.20, đạt tỷ lệ 70%, tăng 15% so với năm 2020.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trên địa bàn huyện Thanh Oai nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần toàn dân nâng cao. 

Đạt được kết quả của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố thực hiện nghiêm các quy định về việc cưới, việc tang trong tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Phối hợp hướng dẫn các thôn, tổ dân phố chỉnh sửa, bổ sung quy ước trên cơ sở phong tục tập quán của địa phương và cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật.

Lập kế hoạch tiếp tục xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn huyện Thanh Oai giai đoạn 2021 – 2025, quyết định giao chỉ tiêu phấn đấu thôn Hoàng Trung (xã Hồng Dương) xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu năm 2021, Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn huyện.

Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, gắn các tiêu chí, nội dung của quy tắc ứng xử vào đánh giá công nhận các danh hiệu văn hóa như Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức, kiểm tra, phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa trên cơ sở đăng ký từ đầu năm; quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, huyện Thanh Oai phấn đấu có 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 84,7% làng, cơ quan đạt danh hiệu văn hóa; 02 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 01 làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa kiểu mẫu”… từng bước nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong Nhân dân.

Từ khóa: Thanh OaiGia đình văn hóaĐời sống văn hóavăn hóa nông thôn