Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Tháo gỡ một số "điểm nghẽn" trong quản lý, sử dụng đất
09/08/2022 10:51
Tình trạng khiếu kiện của người dân về giá đất ngày một nhiều, một số cán bộ quản lý có cơ hội tham nhũng về đất đai xuất phát từ hệ thống 2 giá với khoảng cách lớn do nhà nước quy định và giá do thị trường là một trong những bất cập trong quản lý và sử dụng đất đai.