Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thắp sáng niềm tin cho người khuyết tật
20/06/2022 09:26
Luôn mỉm cười, tự tin yêu đời, nghệ nhân Hoàng Thị Khương ở huyện Thường Tín, Hà Nội cũng là người khuyết tật nhưng bà đã truyền cảm hứng, thắp sáng niềm tin cho nhiều người khuyết tật hòa nhập cuộc sống.