Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch Covid-19: Du lịch khởi động
27/10/2021 19:42
(HanoiTV) - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

HanoiTV

Từ khóa: