Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thiết thực đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống
16/06/2021 21:03
(HanoiTV) - Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, những vấn đề lý luận và thực tiễn mới là chủ đề cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận TW, Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức vào sáng 16/6.