Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thống nhất triển khai ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19
13/11/2021 19:45
(HanoiTV) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ TT&TT, Bộ Công an đã thống nhất sử dụng 3 ứng dụng cụ thể là: PC-Covid, VNEID và Sổ Sức khỏe Điện tử.