Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Thừa dự án - thiếu điểm đỗ xe
16/09/2022 15:38
Hà Nội có 7,5 triệu phương tiện, chưa kể 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh ra vào hàng ngày. Mặc dù tốc độ phát triển của các phương tiện cá nhân tăng rất nhanh nhưng Hà Nội mới chỉ bố trí được 0,12% diện tích đất đô thị dành cho giao thông tỉnh, đáp ứng được 10% nhu cầu đỗ xe tại chỗ, tức là chỉ có 590 điểm đỗ xe được cấp phép chủ yếu là được khai thác ở lòng đường, vỉa hè. Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng 204 bãi đỗ xe công cộng tập trung tại khu vực nội đô với tổng kinh phí xã hội hóa gần 30 nghìn tỷ đồng. Dù các dự án này đủ để số lượng xe lớn nhưng các doanh nghiệp lại không mặn mà đầu tư.