Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nữ
07/07/2022 21:08
(HanoiTV) - Thực tế cho thấy những doanh nghiệp có sức chống chọi tốt nhất với dịch Covid-19 là những doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số tốt nhất.