Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục
03/01/2022 18:58
(HanoiTV) - Chuyển đổi số được xem là cơ hội áp dụng công nghệ để tạo ra những thay đổi nhanh chóng về mô hình, cách thức tổ chức cũng như phương pháp dạy và học. Việc chuyển đổi số, số hóa thông tin, dữ liệu trong ngành giáo dục đã diễn ra từ lâu. Tuy nhiên, chính đại dịch COVID-19 khiến cho viêc chuyển đổi này tăng tốc mạnh mẽ hơn.