Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thúc đẩy phát triển thị trường thương mại điện tử
14/05/2021 10:55
(HanoiTV) - Để tạo môi trường hành lang pháp lý cho thị trường TMĐT phát triển, gần đây Quyết định số 645/QĐ-TTg, ngày 15/5/2020, Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2021-2025, được coi là văn bản chính sách quan trọng với những giải pháp toàn diện và nguồn lực cụ thể làm cơ sở cho thị trường TMĐT phát triển trong giai đoạn 5 năm tới.