Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
17/08/2022 15:10
Đưa phương tiện thanh toán hiện đại vào cuộc sống là cần thiết để thay thế cho phương tiện thanh toán tiền mặt. Nhưng chính sách thay đổi không dùng tiền mặt của các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, nhất là thanh toán điện tử? Hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán điện tử?Những nội dung này sẽ được phân tích, bình luận bởi các chuyên gia tham gia trong chương trình.