Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thường Tín phát huy thế mạnh các sản phẩm OCOP
30/11/2021 17:50
(HanoiTV) - Cùng với việc triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, huyện Thường Tín đang từng bước tổ chức lại sản xuất các mô hình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ và xây dựng thương hiệu gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người dân.