Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tiện ích của CCCD gắn chíp trong mùa dịch
17/10/2021 09:37
(HanoiTV) - Xác thực thông tin tiêm chủng đang được Bộ Công an triển khai trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử, theo đó tất cả thông tin tiêm chủng đều được xác minh ngay từ cơ sở bảo đảm tính chính xác và đáp ứng yêu cầu về bảo mật.