Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tiền mã hóa tại Việt Nam, sẽ sớm được thừa nhận?
27/11/2021 12:40
(HanoiTV) – Chính phủ đã ban hành quyết định 1813 về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2025. Một trong những nội dung về hành lang pháp lý và cơ chế chính sách cần hoàn thiện, đó là nghiên cứu và đề xuất cơ chế chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia.