Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tiếp tục chương trình SPCN chủ lực năm 2022
13/06/2022 11:36
(HanoiTV) - Hà Nội phấn đấu có 30 - 35 sản phẩm được công nhận Sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2022.