Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát triển sản phẩm chủ lực ngày 15/6/2022
15/06/2022 22:15
(HanoiTV) - Chưa có cơ chế đủ mạnh mang tính đồng bộ và kiến tạo trong việc hỗ trợ các sản phẩm công nghệ chủ lực sau khi được công nhận.