Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Đọc truyện đêm khuya
Tiểu thuyết "Nền móng" (Phần 8)
Tiểu thuyết "Nền móng" (Phần 8)
12/07/2022 10:40 - 727 Lượt xem

Sở dĩ nhà văn Hồng Phương đặt tên tiểu thuyết là "Nền móng" bởi theo ông, trong công cuộc đổi mới, ở mỗi miền quê thì vấn đề quan trọng là xây dựng nền móng về con người. 

MỚI NHẤT