Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Đọc truyện đêm khuya
Tiểu thuyết "Nền móng" (Phần 23)
Tiểu thuyết "Nền móng" (Phần 23)
27/07/2022 15:28 - 722 Lượt xem

Trong con đường phát triển kinh tế còn nhiều diễn biến phức tạp như tỉnh Phúc Vinh, quan điểm của quyền chủ tịch tỉnh Nguyễn Chí không phải bao giờ cũng nhận được sự ủng hộ việc phát triển kinh tế tư nhân, việc thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp nước ngoài đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo phải có tầm nhìn sáng suốt.

MỚI NHẤT