Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Đọc truyện đêm khuya
Tiểu thuyết "Nền móng" (Phần 7)
Tiểu thuyết "Nền móng" (Phần 7)
11/07/2022 10:09 - 377 Lượt xem

Đi cùng với nhân vật Nguyễn Chí, người đọc có cảm giác nhân vật luôn đứng giáp ranh giữa cái hôm qua với cái hôm nay. Chính sự đan xen đã cho Chí bề dày cuộc sống để từ đó hăng say trong công việc.

MỚI NHẤT