Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
20/11/2020 16:16
(HanoiTV) - Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng nhằm làm cho toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về kết quả thực hiện Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Đây là những yêu cầu trong Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 18-11-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết phải tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, tạo không khí phấn khởi, tự hào về những thành tựu đã đạt được; tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Cấp ủy Đảng các cấp chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với thực tiễn của địa phương, ngành, đơn vị một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, bám sát phương hướng phát triển Thủ đô, những nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột phá.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, học tập theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, thời gian thích hợp; coi trọng việc tổ chức thảo luận, đối thoại trong học tập; chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên có năng lực, tài liệu đầy đủ để cán bộ, đảng viên nghiên cứu.

Theo kế hoạch, các cán bộ chủ chốt thành phố sẽ được nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tháng 12-2020. Hội nghị do các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy hoàn thành trước ngày 15-1-2021. Các hội nghị do đảng ủy cơ sở hoàn thành trong tháng 1-2021. Các lớp do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hoàn thành trong tháng 12-2020…

HanoiTV

Từ khóa: