Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tòa án nhân dân tối cao: Thúc đẩy bình đẳng giới trong tố tụng
28/11/2021 10:57
(HanoiTV) - Nhằm nâng cao nhận thức và thực hành của cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc xét xử các vụ án, vụ việc có tính chất nhậy cảm giới, đặc biệt với người tham gia tố tụng là phụ nữ và trẻ em, sự kiện “Bữa sáng Ruy Băng Trắng với chủ đề Nhạy cảm giới trong xét xử các vụ việc bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” đã được tổ chức lần đầu tiên tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao.