Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tọa đàm "Xung quanh việc thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền đô thị"
26/07/2021 15:12
(HanoiTV) - Hà Nội bắt đầu thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở 13 quận, thị xã. Mô hình chính quyền đô thị có nhiều quy định mới, phân định rõ cách quản lý của chính quyền đô thị khác với chính quyền ở khu vực nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thù đô thị..