Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Toán học 12. Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit (tiết 3) (15h15 ngày 06/06/2020)
06/06/2020 17:13
Toán học 12. Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 3) || Giáo viên: Hà Văn Thọ || Trường THPT Phan Huy Chú