Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Trại kỹ năng cho con thanh niên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn năm 2020
26/10/2020 10:24
(HanoiTV) - Thực hiện chỉ thị của Bộ chính trị và Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức chương trình "Trại kỹ năng cho con thanh niên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn năm 2020" nhằm tạo sân chơi bổ ích cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.