Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình
16/06/2022 10:52
Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức năm nay có chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em - hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bảo vệ trẻ em", nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tuyên truyền phổ biến vận động cơ quan tổ chức cơ sở giáo dục gia đình cá nhân thực hiện chính sách, chương trình kế hoạch, dự án xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.