Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Triển khai ngay các bước thực hiện Dự án Đường vành đai 4
07/07/2022 18:23
(HanoiTV) - Kết thúc phiên chất vấn ngày 7/7 của kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, TP sẽ tập trung triển khai ngay các bước thực hiện Dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội theo tiến độ của Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban.
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn.

Thay mặt lãnh đạo UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Thành ủy đối với 5 nhóm vấn đề được gợi ý thảo luận tại Kỳ họp. Đồng thời UBND Thành phố nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các Ban của HĐND Thành phố, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND Thành phố, đặc biệt đối với 87 ý kiến thảo luận tại Tổ và 5 ý kiến trao đổi trực tiếp tại Hội trường đối với 4 nội dung thảo luận tại Kỳ họp.

Nội dung chất vấn tại Kỳ họp tập trung đúng và trúng những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; phản ánh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. Qua đó giúp UBND TP, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nhận diện rõ hơn những hạn chế, bất cập, yếu kém, đồng thời là cơ sở để phân tích, đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp tích cực, phù hợp, thích ứng trong tình hình mới.

Thay mặt UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm. Về nội dung thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của TP, căn cứ chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP đang tập trung triển khai quyết liệt; đã kịp thời ban hành Quyết định 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội”; Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 “Quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội”.

Phiên chất vấn ngày 7/7 của kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XVI.

Ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 8, UBND TP đã tổ chức họp giao ban chuyên đề với các sở, ban, ngành và UBND 30 quận, huyện, thị xã để chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Đồng thời đưa nội dung này để bàn bạc, trao đổi tại các kỳ họp đinh kỳ của UBND Thành phố hằng tháng, nhằm đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tiếp thu ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND TP và kết luận của Chủ tọa Kỳ họp, trong thời gian tới, UBND TP sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công, xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể thiếu chủ động, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công; đẩy nhanh các thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng,…Tăng cường vai trò, trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân khi được TP phân cấp và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án nhiệm vụ chi cấp TP;

Nâng cao trách nhiệm, quyết tâm và tính chủ động của các Chủ đầu tư trong phối hợp các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để triên khai dự án; Đẩy mạnh công tác điều hành nguồn vốn kế hoạch đầu tư công. Tập trung triển khai ngay các bước thực hiện Dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội theo tiến độ của Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban; Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa theo tiến độ của Ban Chỉ đạo.

Về hoạt động xúc tiến đầu tư của TP, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, UBND TP đã chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện các chương trình, dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các biên bản ghi nhớ, cam kết thực hiện tại các hội nghị Hợp tác đầu tư và phát triển giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP, theo Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn, công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất luôn được Thành ủy, HĐND, UBND TP quan tâm.

Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của TP. Giai đoạn 2016 đến nay, HĐND TP đã ban hành 3 Nghị quyết quy định liên quan đến việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; UBND TP đã ban hành nhiều chỉ thị, quyết định về quản lý sử dụng tài sản công là nhà, đất; Đã thành lập Ban chỉ đạo của Thành phố về sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn thẳng thắn cho rằng, từ thực tiễn và quá trình quản lý phát sinh những khó khăn, hạn chế, tồn tại như các vị đại biểu HĐND TP đã chỉ ra.

Sau kỳ họp này, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện ngay việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Kiên quyết thu hồi để xử lý theo quy định các diện tích nhà, đất không sử dụng, sử dụng không đúng quy định; phân loại, xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm thực hiện nghĩa vụ tài chính kéo dài.

PV/HANOITV

(Tổng hợp)

Từ khóa: Dự án đường Vành đai 4kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XVI