Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Truyền hình Quốc phòng Thủ đô ngày 10/10/2021
10/10/2021 22:48
Chương trình Truyền hình Quốc phòng Thủ đô phát sóng ngày 6/6/2021 trên Kênh 1 Truyền hình Hà Nội