Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Đọc truyện đêm khuya
Truyện "Mường Giơn" (Phần 4)
Truyện "Mường Giơn" (Phần 4)
29/09/2022 14:52 - 1878 Lượt xem

Trong cảnh bị đè nén áp bức của lính tây, lính ngụy. Bà con Mường Giơn mong ngóng, từng ngày, để được gặp cán bộ Việt Minh, để được chỉ cách đánh giặc, đàn ông trong làng bị bắt đi phu, còn đàn bà con gái phải vác cày ra đồng. Điều xưa nay chưa từng có ở Mường Giơn.  

MỚI NHẤT