Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Tu bổ di tích tạo sức hút du lịch
07/08/2022 20:00
(HanoiTV) - Nghị quyết số 09 của Thành ủy về "Phát triển công nghiệp văn hóa" đã xác định mục tiêu tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa để vừa giữ gìn các giá trị truyền thống, vừa tạo sức hút đối với khách du lịch.