Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ II - 1961 (Tập 3)
30/09/2020 10:10
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội giai đoạn đầu xây dựng CNXH ở miền Bắc - Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ II - 1961.