Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ IX - 1983 (Tập 10)
05/10/2020 19:25
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội giai đoạn lập lại trật tự kinh tế, xã hội tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới (Đại hội lần thứ IX năm 1983).