Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ VI - 1974 (Tập 7)
01/10/2020 08:24
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại, góp phần tích cực giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (Đại hội lần thứ VI - 1974).