Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ VII - 1976 (Tập 8)
02/10/2020 09:11
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội giai đoạn xây dựng đảng bộ vững mạnh, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động (Đại hội lần thứ VII - 1976).