Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ VIII - 1980 (Tập 9)
03/10/2020 09:05
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội giai đoạn khôi phục kinh tế chuẩn bị bước vào thời kỳ đổi mới (Đại hội lần thứ VIII - 1980).