Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ X - 1986 (Tập 11)
06/10/2020 17:12
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội giai đoạn mở đầu thời kỳ đổi mới ở Thủ đô - Đại hội lần thứ X - 1986.