Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XI - 1991 (Tập 12)
06/10/2020 17:36
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội giai đoạn công cuộc đổi mới đạt đước kết quả bước đầu quan trọng - Đại hội lần thứ XI - 1991.