Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XII - 1996 (Tập 13)
08/10/2020 18:10
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội giai đoạn xây dựng Thủ đô giàu về kinh tế, vững về chính trị, có nền văn hóa tiên tiến (Đại hội lần thứ XII – 1996).